Jujutsu Kaisen Yuji Itadori Big Plush

Jujutsu Kaisen Yuji Itadori Big Plush


Regular price $33.75
/